Bidevindsholmen

Foto: Norge i bilder

Generelt

Start og stopp ved steinur. 50% av dykket på vegg med sprekker. Stedet kan dykkes enten frem og tilbake eller med start i nord, med avslutning i sør, grunnet normalretning på strømmen.

Kilde: Sandefjord Dykkerklubb

Praktisk info for dykkestedet

Utgang fra: Båt

Parkering: Nei

Toalett: Nei

FARER: Kan være sterk strøm.

Dybde

Ned til 30 meter.

Anbefalt sertifiseringsnivå

PADI AOWD eller lignende.

Ferdighetsnivå

Bør beherske strøm.

Spesielle ting å se

Steinur og vegg. Spennende topografi.

Værmelding

Tidevannstabell

Sjøkart

Avmerkinger i kartet kan være unøyaktige. For nøyaktig posisjon og planlegging kontakt den nærmeste dykkeklubben for informasjon/kjentmann.

5/5